Betingelser: Samarbejde & Aftaler

Contact Vision's CVR: 28 87 56 06

ContactVision samarbejder med partnere i ind- og udland, som er underleverandører af services og ydelser til ContactVision.

Aftaler

Aftaler finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Aftaler kan typisk omfatte én eller flere af nedenstående ydelser;

 • Udvikling og markedsføring af hjemmeside / landing page
 • Udvikling og markedsføring af mobilside
 • Udvikling og markedsføring af videoer
 • Udvikling og markedsføring af webinars
 • Udvikling og markedsføring af sociale medier
 • Hosting
 • Fast aftale om udvidet søgemaskineoptimering (SEO)
 • Annoncekampagner, f.eks. AdWords kampagner
 • Konsulentopgaver, f.eks. målrettede projekter for nye kunder, nye produkter etc.
 • Undervisning
 • Projekt og ad-hoc opgaver

En Aftale kan udformes som en egentlig kontrakt. Imidlertid vil e-mail korrespondance have samme gyldighed med angivelse af aftalens indhold. Det skal af e-mail korrespondancen fremgå, at aftale er indgået.

Indgåelse og opsigelse af aftaler

En aftale gælder når ContactVision har modtaget bestilling og varer, indtil en af parterne opsiger, hvilket kan ske med en måneders varsel før udløbet af en aftaleperiode.

Definition af Aftaleperiode:

En aftaleperiode er på seks måneder, hvis ikke andet specifikt er aftalt.

Ændring af aftaler
Det er muligt at ændre en aftale mod regulering af betaling, normalt ved start på ny periode (6 måneder).
ContactVision forbeholder sig ret til at opsige en aftale der ikke overholder betingelserne, eller, at opsige en aftale der på den ene eller anden måde misbruger systemet eller overtræder gængse love.

Aftalte leveringstider

ContactVision skal, så vidt det er muligt, levere til aftalt tid. Der tages forbehold for manglende materiale fra kunden. ContactVision skal, ved forsinkelse, informere kunden indenfor rimelig tid og med angivelse af en ny leveringstid.

Tilbud:

Tilbud er først gyldige efter endelig bekræftelse fra ContactVision.

Priser

Angives eksklusive moms.
Evt. prisændringer vil blive varslet 30 dage i forvejen pr. e-mail.

Betaling

Ved oprettelse af Aftale faktureres domæneregistreringer, webhotel og services m.m. forud, for den valgte betalingsperiode. Hjemmeside faktureres forud med 50 % af den aftalte pris og de resterende 50 % faktureres ved levering.

Bankoverførsel:
Ved bankoverførsel faktureres traditionelt forud, til betaling ved start på en periode. Der vil af fakturaen fremgå både betalingsperiode samt betalingsfrist.

PayPal:
Der kan også vælges fast overførel via PayPal eller Betalingsservice (PBS).
PayPal er en af de sikreste måder at overføre penge via internettet. Faste overførsler kræver at man har en PayPal konto, som er gratis at oprette. Med en PayPal konto kan man også selv modtage betalinger, f.eks. på sin hjemmeside. Få mere at vide om PayPal: Om PayPal

Fortrolighed:

Alle kundeoplysninger; navn, adresse, e-mail, telefonnummer og fortrolige firma- og personoplysninger, vil blive behandlet fortroligt og videregives ikke.

Hjemmesider, E-mails:

Når en aftale er indgået, har kunden mulighed for at oprette hjemmesider, subdomæner, e-mails samt diverse funktioner, afhængig af den specifikke Aftale.
ContactVision tillader oplysninger/informationer af enhver art, så længe det ikke er i strid med dansk eller international lovgivning. Endvidere må aftalen ikke benyttes som diskplads for filer, som fx. filarkiver m.m.
Ved unormal stor trafik/belastning, vil ContactVision, af hensyn til andre kunder og for at holde prisniveauet, kontakte kunden for at gennemgå evt. uhensigtsmæssig trafik.

ASP, PHP, Perl, CGI-scripts mv.
Det er ikke tilladt at benytte funktioner i scriptsprog eller lign. til at læse/kopiere/ændre andre kunders filer, eller filer på ContactVision’s servere, som ikke tilhører kunden selv.

Driftssikkerhed

Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder ContactVision sig ret til at begrænse og/eller indskrænke anvendelsesmuligheder i tilfælde, hvor dette kan have indflydelse på drift og sikkerhed. Kendskab til data vil blive behandlet fortroligt.

Backup

ContactVision foretager løbende backup af serverne, men der henstilles til, at kunden selv foretager backup. Løbende opdatering af systemer,f.eks. WordPress, er en del af servicen  for hosting hos ContactVision. Dette gælder også funktionalitet/plugins, som er leveret og indstalleret af ContactVision.

Ansvar

Aftalen og brug af Hjemmeside(r) sker i ethvert henseende på kundens eget ansvar.
ContactVision påtager sig intet ansvar for tab af data og software, driftsforstyrrelser og manglende adgang til internettet / informationer, tabt arbejdsfortjeneste o. lign. i forbindelse med benyttelse af ContactVision´s services.
ContactVision påtager sig intet ansvar for dette uanset hvilken forhold det skyldes, eksempelvis kan nævnes systemnedbrud og andre forhold både hos og udenfor ContactVision, force majeure, strejke og lock-outs. Endvidere påtager ContactVision sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til data.
Ethvert krav om erstatning kan aldrig overstige prisen for det købte produkt.

Tvister

Tvister afgøres i Danmark og er til enhver tid underlagt gældende dansk lovgivning. Alle tvister begynder i Danmarks første retsindstands i København. Aftaler, der indgås udenfor Danmark er stadigt underlagt dansk lov og retsindstands og skal afgøres af denne.

Brug af oplysninger

Kunden er indforstået med, at ContactVision kan kontakte kunden telefonisk, pr. e-mail og brev for at informere om produkter og kampagner eller i forbindelse med markedsundersøgelser.

Ændring af vilkår

Alle kunde- og betalingsvilkår kan af ContactVision ændres med 30 dages varsel.
ContactVision forbeholder sig ret til at ændre kunde- og betalingsvilkår med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringen skyldes forhold, som ContactVision ikke har indflydelse på, eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.

 

ContactVision v/Jørgen Uhlig
Dateret: 1. marts 2016